تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
تحقیق درباره بررسي علل موثر درافت تحصيلي دانش آموزان ابتدایی در قالب ورد (word)


تحقیق درباره بررسي علل موثر درافت تحصيلي دانش آموزان ابتدایی خلاصه ای از تحقیق:مهمترین عوامل فردی كه در پیشرفت تحصيلي ( افت تحصيلي) درس ریاضیات دوره ابتدایی نقش دارند عبارتنداز : 1- داشتن هدف 2- عزت نفس 3- انگیزه 4- اضطراب 5- روش مطالعه 6- هوش 7- توجه 8- برنامه ریزی 9- جنسیت 10 - عوامل بدنی 11- نارساخوانی 12- سازش نایافتگی رفتاری 13- شرایط عاطفی و روانی 14- غیبت از مدرسه  1- هدف : یكی از عوامل پیشرفت تحصيلي یا افت تحصيلي ، داشتن هدف است . داشتن هدف موجب می شود كه دانش آموز برای رسیدن به آن برنامه ریزی نماید و با جهت از قبل تعیین شده حركت كند . هدف ، جهت خاصی به موضوع های درس می دهد و روش مطالعه و یادگیری را آسان تر می كند .وقتی كه دانش آموز هدفی برای خود انتخاب كند تمایل قلبی

ادامه مطلب  
دانلودمقاله ارشد روانشناسي بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان


      دانلودمقاله ارشد مدیریت بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان شهری و روستایی پیشینه نظری و عملی پژوهشامروزه برخلاف گذشته، دیدگاه‌های حاكم بر روان‌شناسی تربیتی بسیاری از عوامل و ابعاد یادگیری را قابل تغییر و اكتساب می‌دانند. یكی از نكات مهم كه همواره مورد تأكید شناخت گرایان است آموزش‌پذیری بسیاری از عوامل دخیل در یادگیری است. شناخت گرایان در آثارشان بر قابل یادگیری بودن خلاقیت، حل مسأله، راهبردهاي شناختي و فراشناختي تأكید نموده‌اند (بایلز وهمكاران[1] 2001 به نقل از مصرآبادی 1380).افراد اغلب تصور می‌كنند كه تنها ارائه مواد آموزشی به فراگیران پاسخگوی مسئولیت

ادامه مطلب  
پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسي


 دانشگاه شهید بهشتیدانشكده علوم تربیتی و روانشناسيپایان نامه كارشناسی ارشد روانشناسي عمومی بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان شهری و روستاییپایان نامه ارشد ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، پایان نامه رشته روانشناسي ، رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي،  دانش‌آموزان شهری و روستایی در صورتی که نتوانستید به صورت آنلاین پرداخت کنید و دانلود نمایید برای خرید تلفنی پایان نامه با فرمت ورد با شماره ی ٠٩٠١٠٥٩٣٦٠٧1ـ1ـ مقدمههدف از آموزش كمك به ارتقاء سطح یادگیری در دانش‌آموزان است. اما یادگیری موضوع مشخص واحدی نیست. بلكه تقریباً همه فعالیت‌هایی كه ما در طول زندگی انجام می‌دهیم از تجارب یادگیری‌مان سرچشمه می‌گیرد. ما موضوع‌های مختلف

ادامه مطلب  
بررسي نقش ویژگی های فراشناختي محیط یادگیری كلاسی بر استفاده دانش آموزان از راهبردهاي مدیریت منابع -14 صفحهword


مشخصات فایلعموان:بررسي نقش ویژگی های فراشناختي محیط یادگیری كلاسی بر استفاده دانش آموزان از راهبردهاي مدیریت منابع قالب بندی:wordتعداد صفحات:14 محتویاتچكیدهمقدمهروشابزار های پژوهشمقیاس محیط فراشناختي یادگیریمقیاس مدیریت منابعیافته هابحث و نتیجه گیریمنابع   چكیدههدف از پژوهش حاضر بررسي نقش ویژگی های فراشناختي محیط یادگیری كلاسی بر استفاده دانش آموزان از راهبردهاي مدیریت بود. منظور از راهبردهاي مدیریت منابع، راهبردهاي مدیریت زمان و مكان، تنظیم تلاش، یادگیری با همسالان و كمك خواستن است. بدین منظور تعداد 398 نفر (205پسر و 193دختر) از دانش آموزان اول دبیرستانی شهر شیراز با میانگین سنی 3/15 به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. این

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق رابطه هوش هیجانی و هوش شناختي با پیشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پایه اول متوسطه


هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط بین هوش هیجانی و هوش شناختي با پیشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پایه اول متوسطه است.در این پژوهش از روش تحقیق همبستگیاستفاده شده است.جامعه آماریاین پژوهش  شامل کلیه دانش­آموزان دختر پایه اول دبیرستان ناحیه تبادکان به تعداد 2797 نفر می­باشدکه در سال تحصيلي 92-91 مشغول به تحصیل بودند. نمونه­گیری به روش خوشه­ایچند مرحله­ای و براساس جدول مورگان 340 نفر انتخاب شدند.ابزار اندازه­گیری این پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی بار–انوآزمونماتریسپیشروندهریونبزرگسالانمی­باشد.همچنین از میانگین نمرات پایان سال به عنوان شاخص موفقيت تحصيلي استفاده گردید.داده‌ها بااستفاده ازنمودارها و جداولآماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره

ادامه مطلب  
پروژه مقایسه راهبردهاي یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق. doc


       نوع فایل: wordقابل ویرایش 125 صفحه مقدمه: محیط پیرامون ما با وجود افراد، اشیاء و رویدادهای متعدد ومتنوع بسیار پیچیده است بعلاوه كنش متقابل وتغییرات مداوم موجود در عوامل مختلف پیچیدگی فزاینده‌ای را بر زندگی انسان تحمیل می‌كند. و انسان برای مقابله با این همه تغییرات بدنبال یافتن راه‌حلهای مناسب برای سازگاری است. از آنجائیكه منابع خطر و ارضاء نیاز ما نیز پیوسته در حال تغییرند. لازمة زندگی پویایی در سازگاری ارگانیسم با محیط است. و فرایندهای یادگیری پویایی لازم برای ارگانیسم را فراهم می‌كند تا بتواند با شرایط محیطی گوناگون به زندگی خود ادامه دهد. یعنی علاوه براینكه محركهای مختلف مثبت، منفی یا خنثی را بشناسد. رفتارهای مناسب مقابل هر كدام از محركها

ادامه مطلب  
دانلود مقاله مقایسه راهبردهاي یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق


     دانلود مقاله مقایسه راهبردهاي یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق فصل اولمقدمه محیط پیرامون ما با وجود افراد، اشیاء و رویدادهای متعدد ومتنوع بسیار پیچیده است بعلاوه كنش متقابل وتغییرات مداوم موجود در عوامل مختلف پیچیدگی فزاینده‌ای را بر زندگی انسان تحمیل می‌كند. و انسان برای مقابله با این همه تغییرات بدنبال یافتن راه‌حلهای مناسب برای سازگاری است. از آنجائیكه منابع خطر و ارضاء نیاز ما نیز پیوسته در حال تغییرند. لازمة زندگی پویایی در سازگاری ارگانیسم با محیط است. و فرایندهای یادگیری پویایی لازم برای ارگانیسم را فراهم می‌كند تا بتواند با شرایط محیطی گوناگون به زندگی خود ادامه دهد. یعنی علاوه براینكه محركهای مختلف مثبت، منفی یا خنثی را بشناسد. رفتارهای مناسب

ادامه مطلب  
850 - پیشینه پژوهش و چارچوب نظری در خصوص تیپ‌های شخصیتی و سبك‌های یادگیری - 172 صفحه فایل ورد


         نظریه یادگیری تجربه ای کلب نتیجه وترکیب  سه الگو  از فرآیند یادگیری تجربه ای ، الگوی عملی وآزمایشهای لوین ، الگوی یادگیری دیویی  و الگوی یادگیری و تحول شناختي پیاژه  است.( اسمیت ، 2004)کلب وفرای ( 1975، به نقل از اسمیت، 2004)یک نوع چرخه یادگیری با دو قطب و چهار مرحله را معرفی کرده اند قطب نخست شامل دو مرحله (شیوه) یادگیری تجربه ای عینی  در مقابل مفهوم سازی انتزاعی  و قطب دوم شامل دو مرحله (شیوه ) یادگیری آزمایشگری فعال  در مقابل مشاهده تأملی  است آنها یادگیری را چرخه ای می دانند که با تجربه آغاز می شود، با تفکر ادامه می یابد و بعد به عمل می انجامد هر یک از یادگیرندگان بعد از ترکیب وضع

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش


فرمت فایل:word(قلبل ویرایش)تعداد23 صحفه  مدیریت جدید در آموزش و پرورش همانند مدیریت در حوزه های گوناگونی نظیر تجارت، صنعت ، و ... بر پرورش منابع انسانی سازمان تأكید دارد. مدرسه مشابه سازمانی كه تحت نظر مدرسه است برای حصول به اهاف تعیین شده به فعالیت منابع انسانی خود نیاز دارد. اهداف زمانی برآورده خواهد شد كه در كنار فراهم آیی امكانات مادی، فضای  كار ، بودجه و... منابع انسانی مدرسه هم رشد مطلوبی داشته باشد . رشد و بالندگی منابع انسانی  مدرسه افزون بر كوششهای فردی منابع انسانی برای ایجاد فرصت جهت بالندگی به درایت و تدبیر نیاز دارد . بخش بالندگی حرفه ای معلمان ، درگرو فراگیری دانش و مهارتهایی است كه از نظریه های جدید در حوزه آ.پ است، در بالندگی حرفه ای معلمان و مدیران اثر مثبتی می گذارد . به این سبب در این م

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق بررسي اثر بخشی سه راهبرد یادگیری خلاصه کردن و سازمان دادن و رمز دادن بر پیشرفت دانش اموزان


دانلود تحقیق بررسي اثر بخشی سه راهبرد یادگیری خلاصه کردن و سازمان دادن و رمز دادن بر پیشرفت دانش اموزاندانلود تحقیق بررسي اثر بخشی سه راهبرد یادگیری خلاصه کردن و سازمان دادن و رمز دادن بر پیشرفت دانشآموزان   چکیدهفصل یکم: کلیات پژوهشمقدمه 2بیان مساله 5اهمیت پژوهش 7 اهداف پژوهش 8سوالات پژوهش 8فرضیات پژوهش 9تعریف عملیاتی متغیرها 9فصل دوم: پیشینه پژوهش      الف)تاریخچه نظریه های یادگیری 13جایگاه هوشیاری در مکاتب روانشناسي 17آغاز نظریه های شناختي یادگیری 18نظریه های رشد شناختي 20نظریه خبرپردازی یادگیری 23الگوهای شناختي 25تاریخچه پژوهش های فراشناختي 28ب)مرور مبانی نظری 30  حافظه کوتاه مدت 31تقطیع 34حافظه دراز مدت 34تد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi